Rada Rodziców

Skład:

  • Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 zostanie wybrany w dn. 14 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o założeniu konta bankowego Rady Rodziców w Santander Bank Polska S.A.

Pragniemy przypomnieć, a nowym członkom szkolnej społeczności zakomunikować, iż zebrane w funduszu Rady Rodziców środki pożytkowane są wyłącznie na potrzeby uczniów – nie stanowią dofinansowania  działalności szkoły, w związku z czym gorąco zachęcamy do wpłat.
Poniżej zamieszczamy dane do przelewu:

odbiorca: Rada Rodziców Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych Technikum nr 29

numer rachunku odbiorcy: 66 1090 1056 0000 0001 5022 6928

bank odbiorcy: Santander Bank Polska S.A.

tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa, składka za ……… (miesiąc i rok lub przy wpłatach zbiorczych semestr / rok )


Prezydium Rady Rodziców
Technikum nr 29