Strefa Rodzica i Ucznia

Rada Rodziców:

 • Przewodnicząca: Jarosław Romanowski – kl. I RTa
 • Skarbnik: Agnieszka Kwiatkowska – kl. II RT
 • Sekretarz: Justyna Walawander – kl. I OT

Skład:

 • Iwona Markowska – II HOT
 • Adam Szynkora – III OT
 • Anna Olczak – I RTb
 • Agnieszka Kwiatkowska – kl. II RT
 • Marcin Słabolepszy – kl. IV OT
 • Piotr Kryca – III RT 
 • Jarosław Romanowski – 1RTa
 • Marek Kościuk – I HOT
 • Justyna Walawander – I OT 

Konto bankowe Rady Rodziców

61 1320 1104  3038 3481 2000 0001
Bank Pocztowy w Warszawie

Prosimy o wpłaty na konto, zaznaczając w tytule Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

Dlaczego warto zachęcać do czytania…

Samorząd Uczniowski Technikum nr 29 w roku 2019/2020

 • Przewodnicząca – Daria Wiewiórska-Malinowska 4OTa
 • Wiceprzewodnicząca – Kacper Kurzepa 3Rb
 • Wiceprzewodnicząca – Julia Grzegołowska 3H
 • Sekretarz – Małgorzata Możdżyńska 4Ta
 • Skarbnik – Łucja Wilanowska 4RTc

Opiekunem Samorządu jest Pani Aleksandra Chotkiewicz, Monika Ozdoba, Joanna Moszyńska-Bogdan