Praktyki

Programy nauczania poszczególnych zawodów przewidują zakres i czas trwania praktyki zawodowej. Pod poniższymi linkami znajdują się programy praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków:

W przeciwieństwie do wielu uczelni, szkoła zapewnia wszystkim uczniom miejsca praktyk w renomowanych firmach, z którymi wiąże ją wieloletnia współpraca. Istniej możliwość odbywania praktyk indywidualnych, w instytucji wybranej przez ucznia po wypełnieniu przez pracodawcę kwestionariusza praktyk zawodowych.

Zgodnie z komunikatem MEN wszystkie realizowane obecnie praktyki zawodowe zostają zawieszone.

Pracodawcy mogą wystawić zaliczenia praktyk za za okres od poniedziałku 2 marca do środy 11 marca, lub do czwartku 12 marca, zgodnie z faktyczną obecnością na praktykach. Dalsza część praktyk będzie musiała odbyć się w późniejszym terminie, o ile nie zostaną podjęte inne decyzje w tej sprawie.