Praktyki

Programy nauczania poszczególnych zawodów przewidują zakres i czas trwania praktyki zawodowej. Pod poniższymi linkami znajdują się programy praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków:

W przeciwieństwie do wielu uczelni, szkoła zapewnia wszystkim uczniom miejsca praktyk w renomowanych firmach, z którymi wiąże ją wieloletnia współpraca. Istniej możliwość odbywania praktyk indywidualnych, w instytucji wybranej przez ucznia po wypełnieniu przez pracodawcę kwestionariusza praktyk zawodowych.