Duplikaty dokumentów

Opłaty za wydanie duplikatu wynoszą:

  • 9 zł – legitymacja
  • 26 zł – dyplom, świadectwo

Pieniądze należy wpłacać na konto Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych

Nr konta: 74 1030 1508 0000 0005 5047 8005