Pracownicy

Pracownicy Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych

Dyrekcja

 • Arkadiusz Olejniczak – Dyrektor
 • Aleksandra Lizurej – Wicedyrektor 
 • Iwona Stępień – Wicedyrektor

Nauczyciele

 • Augustyniak Izabella – język niemiecki
 • Bednarczyk-Iwanek Anna – język angielski, przedmioty turystyczne
 • Błaszczyk Dorota – przedmioty turystyczne
 • Brandmiller-Witkowska Lidia – język rosyjski
 • Brzozowska-Karasek Anna – język polski, doradztwo zawodowe
 • Ignatieva Angelina – język rosyjski
 • Chotkiewicz Aleksandra – wychowanie fizyczne
 • Cieśluk Ewelina – etyka, religia, wdż
 • Czepik Barbara – historia, historia i społeczeństwo
 • Czerwińska Aneta – biologia, wiedza o społeczeństwie
 • Dąbrowski Paweł – przedmioty reklamowe
 • Ferens Mirosława – matematyka
 • Goruk-Górski Piotr – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Gottner Krystyna – przedmioty hotelarskie
 • Gryżewski Kamil – Wychowanie fizyczne
 • Hulewska Grażyna – Matematyka, psychologia
 • Jakubowska Anna – przedmioty ekonomiczne, handlowe
 • Jordan Aleksandra – język polski, wiedza o kulturze, filozofia
 • Kijak Aleksandra – pedagog
 • Kosiba-Kuszyńska Krystyna – przedmioty reklamowe
 • Kozłowski Henryk – wiedza o kulturze
 • Kupiec Krystyna – biologia
 • Latek Małgorzata – język angielski
 • Lech Anna – informatyka
 • Lizurej Aleksandra – przedmioty ekonomiczne, handlowe, wychowanie fizyczne
 • Łuczyńska Joanna – przedmioty hotelarskie, turystyczne, zarządzania i marketingu
 • Maińska Beata – geografia
 • Markowska Iwona – chemia
 • Milczarek Ewa – geografia
 • Moszyńska-Bogdan Joanna – przedmioty administracyjne, doradztwo zawodowe, język niemiecki
 • Mulewicz Stanisław – przedmioty reklamowe
 • Nowicka Anna – język francuski
 • Olejniczak Arkadiusz – przedmioty administracyjne, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 • Ostanek Andrzej – geografia, przedmioty turystyczne
 • Ozdoba Monika – przedmioty turystyczne, wychowanie fizyczne
 • Palczewski Bartłomiej – wychowanie fizyczne
 • Pietrzak Mirosława – bibliotekarstwo
 • Piwnik Grażyna – przedmioty gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne
 • Radzio Magdalena – fizyka
 • Rurarz Tomasz – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 • Rutkowska Katarzyna – język francuski
 • Stacharska Anna – matematyka
 • Stefaniuk Barbara – wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Stępień Iwona – język polski
 • Szejman-Naczk Alicja – przedmioty turystyczne
 • Szymalak Sebastian – język angielski, język angielski zawodowy
 • Ślęzak Piotr – przedmioty reklamowe
 • Woźniczko-Magdalena – przedmioty gastronomiczne
 • Sacharczuk Krystian – religia
 • Witos Olga – język angielski, język angielski zawodowy
 • Wróbel Małgorzata – język angielski, język angielski zawodowy
 • Zawadzka Marianna – pedagog
 • Zawiła-Niedźwiedzka Magdalena – geografia, przedmioty turystyczne
 • Wieczorek- Bugajska Halina – religia