Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych technikum, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej

Plik do pobrania

Regulamin rekrutacji 2022

Technikum jest pięcioletnią dzienną szkołą zawodową dla absolwentów szkoły podstawowej. Po zakończeniu nauki uczeń uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może podejść do egzaminu dojrzałości oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy te zdaje na terenie szkoły przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kierunki kształcenia

Technik organizacji turystyki

Kierunek, który pomoże wyspecjalizować się w obsłudze pasażerów w portach lotniczych i morskich. W trakcie kształcenia poznasz podstawowe zasady gospodarki rynkowej, nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej.

Po zakończeniu nauki możesz pracować w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, biurach podróży, punktach informacji turystycznej. Możesz zostać rezydentem biur podróży w ciekawym zakątku świata lub przewodnikiem wycieczek krajowych i zagranicznych albo otworzyć własną działalność gospodarczą.

Technik Hotelarstwa

Nauczysz się organizacji pracy w hotelarstwie, marketingu usług hotelarskich, poznasz sposoby i zasady kierowania instytucjami związanymi z hotelarstwem, a także dowiesz się jak organizować rożnego rodzaju spotkania i imprezy firmowe.

Po skończeniu tego kierunku możesz pracować nie tylko w hotelach, ale również w ośrodkach wypoczynkowych i konferencyjnych, pensjonatach, ośrodkach SPA lub gospodarstwach agroturystycznych.

Technik Reklamy

Technik reklamy to zawód dla osób kreatywnych, ambitnych, otwartych na nowe wyzwania, a zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Wybierając ten kierunek nauczysz się:

 • tworzenia tekstów i sloganów reklamowych
 • zasad projektowania graficznego
 • podstaw produkcji filmów reklamowych i reklam radiowych
 • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej
 • profesjonalnego wykonywania i obróbki zdjęć reklamowych
 • obsługi programów graficznych, obróbki dźwięku i montażu filmów

Co oferujemy:

 • naukę obsługi programów graficznych: CorelDraw, Audacity, Movavi
 • naukę tworzenia identyfikacji wizualnej i projektów graficznych wraz z nauką różnych technik druku
 • naukę badań skuteczności i efektywności kampanii reklamowych oraz planowania budżetu
 • zdobywanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym w zakresie reklamy
 • podstawy prawa autorskiego i poznanie zasad prowadzenia własnej działalności

Perspektywy zatrudnienia:

 • agencje reklamowe
 • biura reklamy i ogłoszeń
 • działy marketingu, reklamy i promocji
 • studia graficzne i DTP
 • studia fotograficzne
 • drukarnie
 • media
 • własna firma

Oprócz przedmiotów ogólnych, przygotowujących do matury, w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych nauczysz się między innymi:

 • języków obcych
 • przedmiotów ekonomicznych i prawnych,
 • techniki biurowej,
 • bezwzrokowego pisania na komputerze.

Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje:

 • LCCI (angielski)
 • EBC*L (umiejętności ekonomiczne)
 • TELC (niemiecki)
 • Weryfikacje EUMA (komputeropisanie)
 • EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych)

Przygotowanie do zdobycia certyfikatów kwalifikacji zawodowych odbywa się w ramach nauczanych przedmiotów, bez dodatkowych opłat.

Zobacz co mamy w swojej ofercie

Filmy promocyjne 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do KLAS pierwszych Technikum nr 29

na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja zasadnicza

Lp.DziałaniaData
1.Złożenie, w tym zmiana, wniosku o przyjęcie do szkoły, podpisanego przez co najmniej jednego z rodziców, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 16 maja 2022                           do 20 czerwca 2022 do godz. 15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową) albo złożenie przez kandydata nowego wniosku lub zmiana wniosku z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
od 24 czerwca 2022
do 13 lipca 2022 do godz. 15.00
3.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną.do 13 lipca 2022
4.Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.20 lipca 2022 godz.12.00
5.Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.od 16 maja 2022
do 25 lipca 2022
6.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.od 21 lipca 2022 od godz. 12.00 do 27 lipca do godz. 15.00
7. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.28 lipca 2022 godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca

Lp.DziałaniaData
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 1 sierpnia 2022
do 3 sierpnia 2022 do godz. 15.00
2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.do 3 sierpnia 2022
3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.12 sierpnia 2022 godz. 12.00
4. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskieod 1 sierpnia  2022
do 12 sierpnia 2022
5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.od 16 sierpnia  2022 od godz. 12.00
do 18 sierpnia 2022 do godz. 15.00  
6. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.19 sierpnia 2019 godz. 14.00