Historia szkoły

Zdjęcie przedstawia historyczne tablice szkolne

O naszej Szkole często w skrócie mówiło się „Szkoła Sekretarek”, gdyż od momentu powstania,  była słynną kuźnią kadr dla tego właśnie zawodu, lub po prostu „Ogrodowa” – od nazwy ulicy, przy której od roku 1971 mieści się nasza siedziba.

Niektórzy słuchacze mówią pieszczotliwie „Ogródek”.

Historia szkoły zaczęła się w 1957 roku, gdy zarządzeniem Ministerstwa Oświaty powołano Studium Stenotypii i Biurowości w Warszawie. Dyrektorem Szkoły został wtedy Ryszard Łazarski. To dzięki jego staraniom i dyscyplinie jaką wprowadził, Studium uzyskało wysoką i stabilną pozycję w rankingach szkół pomaturalnych i stało się znane i cenione na rynku pracy.

Szkoła zmieniała swoje nazwy:

 • Studium Stenotypii i Biurowości – lata 1957 – 1961
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych – lata 1961 – 1969
 • Pomaturalne Studium Ekonomiczne nr 1 – lata 1969 – 1972
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych – lata 1972 – 1995
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych – Zespół Szkół Policealnych – lata 1995 – 2011.

Od września 2011 roku pełna nazwa naszej Szkoły brzmi: Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych.

W skład Szkoły wchodzą:

 • Szkoła Policealna nr 26
 • Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych – powstała 1 września 2005 roku.
 • Technikum Nr 29 – powstało 1 września 2011 roku.

Zanim trafiliśmy na ulicę Ogrodową, kilkakrotnie przenosiliśmy siedzibę:

 • Wawelska 56 – lata 1957 – 1960,
 • Nowowiejska 5 – lata 1961 – 1966,
 • Obozowa 60 – lata 1967 – 1970,
 • Ogrodowa 16 – od 1971 r. do chwili obecnej.

Na przestrzeni minionych lat, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, zmienialiśmy specjalności kształcenia:

 • handel wewnętrzny,
 • ogólnoekonomiczna,
 • gospodarka mieszkaniowa,
 • obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego,
 • hotelarstwo,
 • finanse i rozliczenia międzynarodowe,
 • korespondencja w językach obcych.

We wrześniu 1996 r. przy pomocy firmy Philips uruchomiliśmy pierwsze w Polsce i pierwsze w Europie Środkowej laboratorium transkrypcyjne, które wykorzystywane było do nauki stenotypii i nauki języków obcych.

Od 1997 r. Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych jest również Centrum Egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej (LCCI).

Od 2010 roku jesteśmy certyfikowanym centrum szkoleniowym i egzaminacyjnym Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (European Business Competence* Licence – EBC*L).

W latach 1957 – 2010 wykształciliśmy 16 333 absolwentów różnych specjalności, poszukiwanych i cenionych przez pracodawców, o czym świadczy liczba ofert pracy, kierowana rokrocznie do Szkoły.