Nasze sukcesy

60-lecie Zespołu Szkół

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa
List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa
List Prezesa Zarządu Rekopol
List Marszałka Województwa Mazowieckiego
Nadanie medalu pamiątkowego „PRO MASOVIA”
List Mazowieckiego Kuratora Oświaty
List Ambasadora Ukrainy
List Burmistrza Dzielnicy Wola M.ST. Warszawy

Konkursy