Godziny pracy

Zajęcia lekcyjne odbywają się w szkołach dziennych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 zgodnie z ustalonym planem zajęć.

Zajęcia lekcyjne szkoły zaocznej odbywają się w weekendy, dwa razy w miesiącu (w wyjątkowych przypadkach ze względu na święta i dni wolne mogą to być trzy zjazdy) w godzinach 8.00-16.30 zgodnie z ustalonym planem zajęć.

Sekretariat Szkoły

 • od poniedziałku do piątku w godzinach – 7.00 – 16.00
 • w soboty zjazdów szkoły zaocznej – 8.00 – 12.00

Biblioteka

 • poniedziałek – 8:00-12:30
 • wtorek – 8:00-13:00
 • środa – 8:00-13:30
 • piątek – 8:00-13:00
 • w wyznaczone soboty zjazdów szkoły zaocznej – 8:30-13:00

Kasa

 • wtorek – 10.00-14.00
 • w soboty zjazdów szkoły zaocznej – 8.00-12.00 (płatność w sekretariacie)

Dyrektor

przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Kwestura i kadry

 • poniedziałek – 7:00 – 14:00
 • wtorek – piątek – 8.00 – 15.00
 • w czasie zjazdów szkoły zaocznej Kwestura czynna w soboty 8.00-12.00.