Wolontariat w szkole

W roku szkolnym 2021/2022 współpracowaliśmy z różnymi  stowarzyszeniami, fundacjami i  instytucjami. W ramach tej współpracy zostały w szkole przeprowadzone następujące akcje:

  1. Organizacja zbiórki żywności dla rodzin najuboższych – dwukrotnie w ramach akcji „ Siatka Miłosierdzia” – przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi.
  2. Organizacja zbiórki pieniężnej dla dzieci i młodzieży na wypoczynek letni w ramach akcji „Gorączka Złota”
  3. Organizacja zbiórki pieniężnej na zakup podręczników dla dzieci z Afryki w ramach akcji „Podręczniki za grosiki”

Wszystkim uczniom i zaangażowanym rodzicom wrażliwym na potrzeby naszych bliźnich serdecznie dziękuję za cały rok wspólnej pracy, zaangażowania, poświecenia dla dobra drugiej osoby.

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II