Konkurs Hotelarski

KONKURS HOTELARSKI – „PRAKTYKI ZAWODOWE – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie z klasy III HOT, którzy zakończyli miesięczne praktyki zawodowe  w  najlepszych hotelach warszawskich.

Praca konkursowa polegała na wykonaniu  prezentacji w programie PowerPoint.

Pierwsza część zawierała opis hotelu ze szczególnym uwzględnieniem jego historii, lokalizacji, przynależności do MSH oraz najważniejszych pionów funkcjonalnych.

Część druga polegała na ocenie praktyk z punktu widzenia przydatności w przyszłej pracy zawodowej związanej z hotelarstwem.

Laureatkami konkursu zostały :

  1. Sandra Tetiyevska
  2. Patrycja Romanowska
  3. Alicja Mikusek

Zwyciężczynie zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.